Ushio (1000516) FEY

Ushio FEY (1000516) - T8 - 2000 Watts - 120 Volts - R7s Base - 3200K