Satco 90-1519 - Candelabra Base To Medium Base Socket Extender

Candelabra to Medium E12 - E26 Extender; 1" Overall Extension; 75W; 120V