Philips (249235) JCR 150W 15V

Wattage: 150W

Voltage: 15V

Base: GZ6.35

Shape: MR16

Average Life: 500 hr