Osram (54122) HLX 64255

Osram (54122) HLX 64255

20W, 8V, MR11, G4/2-PIN, 50HR