Osram 25B10C DL BL 120V (13316)

Osram 25B10C DL BL 120V (13316) -