Osram 55081- HMI 4000W/SE/XS/UV ( Old Naed Code 54321)

Osram (55081) HMI Digital 4000W/SE/XS/UV GX38 base 6000K