Osram 54787 EFX

500W 120V G22 Base Stage Studio Halogen