Ushio (1003283) UMR-1200/PAR64/6K

Ushio 1003283 UMR-1200/PAR64/6K- 1,200 watt 100 volt Mogul Bi-Post (G38) Base 6,000K Metal Halide HID Light Bulb